biuro@psisystem.pl
+48 500-695-365

CZAS TRWANIA: 1 DNI

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU: 2 LATA

CENA: 990ZŁ (+23% VAT)

zł 990.00 netto, zł 1,217.70 z VAT

Celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia pierwszej pomocy GWO, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne. Ponadto, szkolenie to umożliwi uczestnikowi wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Zarezerwuj termin

[event-list cat=25 style=’minimal’]

Celem szkolenia z modułu pierwszej pomocy jest zapewnienie, że:

Uczestnicy są w stanie wykazać zrozumienie znaczenia przeprowadzania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny i solidny, zgodnie z wymogami prawnymi wynikającymi z ich lokalizacji geograficznej oraz zgodnie z wytycznymi International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) -(Międzynarodowy Komitet mający na celu ujednolicenie zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie)  zgodnie z wytycznymi European Resuscitation Council (ERC) – Europejska Rada Resuscytacji i American Heart Association (AHA) – Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić prawidłowe funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów oraz chorób związanych z ludzkim ciałem.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność postępowania w nagłych wypadkach w środowisku WTG.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy ratującej życie przy użyciu podstawowego schematu “C” A-B-C, w tym użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe wykonanie wywiadu z poszkodowanym i prawidłową ocenę stanu poszkodowanego.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów.

Continue Shopping