biuro@psisystem.pl
+48 500-695-365

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych przez PSI SYSTEM Sp. z o.o., ul. Lazurowa 16/83, 60-655 Poznań

Pouczenie:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

PSI SYSTEM Sp. z o.o., ul. Lazurowa 16/83, 60-655 Poznań. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@psisystem.pl lub pisemnie na adres PSI SYSTEM Sp. z o.o., ul. Lazurowa 16/83, 60-655 Poznań;

2) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest nieodpłatne;

3) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4) Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Ponadto odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa;

5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym prawem

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów.

Continue Shopping