IRATA

Industrial Rope Access Trade Association

Irata International (Industrial Rope Access Trade Association) czyli Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego. System zapoczątkowany został w drugiej połowie lat 80-tych w Wielkiej Brytanii, mając na celu wykonywanie prac z wykorzystaniem technik dostępu linowego w bezpieczny sposób. Prace te były jak i są do dzisiaj wykonywane na różnego rodzaju obiektach znajdujących się na lądzie i morzu. Po trzydziestu latach system jest rozpowszechniany na całym świecie, zrzesza ponad 400 firm członkowskich i posiada ponad 150.000 techników, co czyni go najbardziej rozpoznawalnym i honorowanym systemem do pracy na wysokości. Poziom 1 - Technik na tym poziomie posiada umiejętności pozwalające na bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości przy użyciu technik dostępu linowego pod nadzorem technika poziomu 3. Jest wykwalifikowany do:
 • budowy podstawowych stanowisk,
 • samodzielnego poruszania się na linach we wszystkich kierunkach,
 • przeprowadzenia prostej akcji ratowniczej,
 • wyciągania oraz opuszczania ciężaru lub poszkodowanego za pomocą odpowiednich urządzeń.
Poziom 2 - Technik Specjalista, oprócz umiejętności poziomu 1 posiada dodatkowe kwalifikacje pozwalające mu na wykorzystanie technik dostępu linowego na bardziej zaawansowanym poziomie pod nadzorem technika poziomu 3. Jest wykwalifikowany do:
 • budowy szerokich stanowisk oraz tyrolek i lin poręczowych,
 • zaporęczowania lin pod kątem ratowniczym,
 • przeprowadzenia bardziej zaawansowanych akcji ratowniczych,
 • budowy systemów wyciągowych oraz transportu poszkodowanego w różnych kierunkach,
 • bierze udział w skomplikowanych akcjach ratowniczych pod nadzorem technika poziomu 3.
Poziom 3 - Nadzór. Na tym poziomie technik posiada wiedzę i umiejętności poziomu 1 i 2. Ponadto potrafi:
 • przeprowadzić samodzielnie ocenę ryzyka zawodowego odpowiednią dla powierzonego mu zadania,
 • przygotować plan pracy,
 • poprowadzić zespół techników dostępu linowego,
 • zaplanować oraz przeprowadzić akcję ratowniczą w zależności od danej sytuacji.
  Poniższe informacje szczegółowo określają wymagania, które trzeba spełnić, aby móc przystąpić do szkoleń oraz egzaminów na poszczególne poziomy. Zajęcia praktyczne są nieodłącznym elementem szkolenia. Dlatego też kandydaci powinni być sprawni fizycznie i nie powinni posiadać żadnych przeciwwskazań medycznych, które mogą uniemożliwić im wykonywanie ćwiczeń lub manewrów podczas trwania szkolenia. Kandydaci są zobowiązani oświadczyć, że nie mają żadnych schorzeń lub przeciwwskazań, które mogłyby uniemożliwić im bezpieczne wykonywanie czynności. Główne przeciwwskazania do pracy na wysokości obejmują:
 • leki przepisywane na receptę,
 • uzależnienie od alkoholu lub narkotyków,
 • cukrzycę, zbyt wysoki lub zbyt niski poziom cukru we krwi,
 • zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi,
 • padaczkę, drgawki lub zaburzenia równowagi, np. utrata przytomności,
 • zawroty głowy lub trudności z utrzymywaniem równowagi,
 • choroby serca lub bóle w klatce piersiowej,
 • upośledzenie funkcji kończyn,
 • problemy mięśniowo-szkieletowe, np. ból pleców,
 • choroby psychiczne,
 • lęk wysokości,
 • choroby oczu i problemy ze wzrokiem
Kandydat, który chciałby wziąć udział w szkoleniu i uzyskać kwalifikacje na Poziom 1 powinien:
 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać dobrą kondycję fizyczną i brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • odbyć minimum czterodniowe szkolenie na dany poziom zakończone egzaminem na piąty dzień, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora Irata.
Kandydat, który chciałby wziąć udział w szkoleniu i uzyskać kwalifikacje na Poziom 2 powinien:
 • mieć ukończone 19 lat,
 • posiadać dobrą kondycję fizyczną i brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • przepracować minimum rok czasu na poziomie 1 i posiadać minimum 1000 godzin przepracowanych na linach i udokumentowanych w swoim dzienniku prac (logbook),
 • odbyć minimum czterodniowe szkolenie na dany poziom zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora Irata w piątym dniu szkoleni
Kandydat, który chciałby wziąć udział w szkoleniu i uzyskać kwalifikacje na Poziom 3 powinien:
 • mieć ukończone 20 lat,
 • posiadać dobrą kondycję fizyczną i brak przeciwwskazań zdrowotnych,
 • posiadać aktualny kurs pierwszej pomocy,
 • przepracować minimum rok czasu na poziomie 2 i posiadać minimum 1000 godzin przepracowanych na linach i udokumentowanych w swoim dzienniku prac (logbook),
 • odbyć minimum czterodniowe szkolenie na dany poziom zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora Irata w piątym dniu szkolenia
Po pozytywnie zdanym egzaminie każdy z kandydatów otrzymuje kopię formularza egzaminacyjnego, potwierdzającą jego kwalifikacje na dany poziom. Dokument jest ważny przez 60 dni od daty jego wystawienia. W tym czasie kandydat powinien otrzymać niżej wymienione dokumenty:
 • plastikową legitymację ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, poziomem wraz z  numerem nadanym przez Irata oraz okresem ważności ( 3 lata od daty zdania egzaminu),
 • certyfikat z imieniem i nazwiskiem, poziomem wraz z  numerem nadanym przez Irata oraz okresem ważności ( 3 lata od daty zdania egzaminu),
 • dziennik prac (logbook) w którym kandydat powinien zapisywać wszystkie godziny przepracowane w dostępie linowym.