biuro@psisystem.pl
+48 500-695-365

Standardy szkoleniowe

Standardy szkoleniowe GWO (Global Wind Organisation) to kursy, które pozwalają uczestnikom zrozumieć i zmniejszyć ryzyko związane z zagrożeniami bezpieczeństwa w przemyśle turbin wiatrowych. Najnowsze wersje wszystkich standardów szkoleniowych dostępne są na oficjalnej stronie GWO (link do strony). Treści te są przeglądane i aktualizowane przez komitety, w tym Training Committee (Komitet Szkoleniowy), Audit & Compliance Committee (Komitet ds. Audytu i Zgodności), GWO North American Committee (Komitet GWO Ameryki Północnej) oraz GWO China Committee (Komitet GWO Chin), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy dla każdego, kto pracuje w przemyśle turbin wiatrowych.

GWO WINDA System Rejestracji

WINDA to Ogólnoświatowa Baza Danych Ewidencji Szkoleń w Branży Wiatrowej, której głównym celem jest weryfikacja statusu certyfikacji Organizatorów Szkoleń GWO oraz statusu szkoleniowego uczestników, którzy odbyli szkolenia certyfikowane przez GWO. Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu muszą zarejestrować się w bazie Winda GWO w celu uzyskania własnego numeru Winda ID pod którym wszystkie odbyte szkolenia i daty ważności certyfikatów będą rejestrowane przez organizatora szkolenia.

Link do strony rejestracji uczestnika: https://winda.globalwindsafety.org/register/course-participant/

Kursy GWO

Kurs GWO BST Basic Safety Training - Onshore ( 4 moduły)

GWO BST jest szkoleniem składającym się z 4 połączonych modułów lądowych – onshore.

+ FA – First Aid – Pierwsza Pomoc

Celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia pierwszej pomocy GWO, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne. Ponadto, szkolenie to umożliwi uczestnikowi wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

(CPR) i użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Po ukończeniu tego szkolenia, uczestnicy są w stanie wykazać zrozumienie znaczenia przeprowadzania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny i solidny, zgodnie z wymogami prawnymi wynikającymi z ich lokalizacji geograficznej oraz zgodnie z wytycznymi International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) – (Międzynarodowy Komitet mający na celu ujednolicenie zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie) zgodnie z wytycznymi European Resuscitation Council (ERC) – Europejska Rada Resuscytacji i American Heart Association (AHA) – Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić prawidłowe funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów oraz chorób związanych z ludzkim ciałem.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność postępowania w nagłych wypadkach w środowisku WTG.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy ratującej życie przy użyciu podstawowego schematu „C” A-B-C, w tym użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe wykonanie wywiadu z poszkodowanym i prawidłową ocenę stanu poszkodowanego.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.

+ MH – Manual Handling – Ręczne Prace Transportowe

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne z prawidłowym transportem ciężarów i gabarytów w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia ręczne prace transportowe GWO. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są w stanie zademonstrować odpowiednie podejście do rozwiązywania problemów związanych z ręcznymi pracami transportowymi w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować techniki redukcji ryzyka związanego z ręcznym przemieszczaniem ciężarów.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować aspekty swoich zadań zawodowych, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów mięśniowo-szkieletowych.

Uczestnicy są w stanie wykazać zrozumienie znaczenia wykonywania obowiązków zawodowych w sposób bezpieczny i solidny, zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w miejscu ich pracy z uwzględnieniem lokalizacji geograficznej.

Uczestnicy są w stanie wykazać się zrozumieniem bezpiecznych praktyk transportu ręcznego, w tym prawidłowego przenoszenia sprzętu.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować oznaki i symptomy urazów związanych z niewłaściwymi technikami transportu ręcznego i posiadają wiedzę na temat metod raportowania.

+ FAW – Fire Awarness –  Świadomość Przeciwpożarowa 

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne z prawidłowym reagowaniem na sytuacje pożarowe w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia przeciwpożarowego GWO. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia. Uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń. Uczestnicy są w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbiny wiatrowej. Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, w tym wykrywania dymu i procedur ewakuacyjnych. Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe działania w przypadku wykrycia pożaru, w tym prawidłowe działanie i gaszenie pożaru za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

+ WAH Working At Hights – Praca na wysokości

Celem tego modułu jest z zapoznanie uczestników poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne z prawidłowym zachowaniem się podczas pracy na wysokości w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia wysokościowego GWO. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są w stanie wykazać się zrozumieniem aktualnych przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach. Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłową identyfikację sprzętu ochrony indywidualnej, w tym identyfikację oznaczeń zgodnych z normami europejskimi/światowymi, np. uprzęży, kasku, lonży itp. Uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe przeprowadzenie kontroli przed użyciem, serwisowanie, przechowywanie i prawidłowe dopasowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, np. uprzęży, lonży zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości i lonży pozycjonujących podczas pracy. Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej, np. uprzęży, lonży zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów do powstrzymywania spadania i lonży do  pozycjonowania w miejscu pracy. Obejmuje to prawidłową identyfikację punktów zaczepienia i prawidłowe zachowanie się na drabinie. Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie urządzeń ewakuacyjnych. Uczestnicy są w stanie zademonstrować, jak podchodzić do sytuacji ratunkowych w środowisku turbiny wiatrowej i jak efektywnie wykorzystywać sprzęt ratunkowy.

CZAS TRWANIA: 4 DNI

WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU: 2 LATA

CENA: 3600 ZŁ (+23% VAT)

GWO FA - First Aid – Pierwsza Pomoc

 

Celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia pierwszej pomocy GWO, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne. Ponadto, szkolenie to umożliwi uczestnikowi wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

(CPR) i użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Po ukończeniu tego szkolenia, czestnicy są w stanie wykazać zrozumienie znaczenia przeprowadzania pierwszej pomocy w sposób bezpieczny i solidny, zgodnie z wymogami prawnymi wynikającymi z ich lokalizacji geograficznej oraz zgodnie z wytycznymi International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) – (Międzynarodowy Komitet mający na celu ujednolicenie zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie) zgodnie z wytycznymi European Resuscitation Council (ERC) – Europejska Rada Resuscytacji i American Heart Association (AHA) – Amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić prawidłowe funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów oraz chorób związanych z ludzkim ciałem.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność postępowania w nagłych wypadkach w środowisku WTG.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy ratującej życie przy użyciu podstawowego schematu „C” A-B-C, w tym użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe wykonanie wywiadu z poszkodowanym i prawidłową ocenę stanu poszkodowanego.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.

 

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ
WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU: 2 LATA
CENA: 1050 ZŁ (+23% VAT)

GWO MH - Manual Handling – Ręczne Prace Transportowe

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne z prawidłowym transportem ciężarów i gabarytów w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia ręczne prace transportowe GWO.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są w stanie zademonstrować odpowiednie podejście do rozwiązywania problemów związanych z ręcznymi pracami transportowymi w środowisku turbin wiatrowych.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować techniki redukcji ryzyka związanego z ręcznym przemieszczaniem ciężarów.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować aspekty swoich zadań zawodowych, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów mięśniowo-szkieletowych.

Uczestnicy są w stanie wykazać zrozumienie znaczenia wykonywania obowiązków zawodowych w sposób bezpieczny i solidny, zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w miejscu ich pracy z uwzględnieniem lokalizacji geograficznej.

Uczestnicy są w stanie wykazać się zrozumieniem bezpiecznych praktyk transportu ręcznego, w tym prawidłowego przenoszenia sprzętu.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować oznaki i symptomy urazów związanych z niewłaściwymi technikami transportu ręcznego i posiadają wiedzę na temat metod raportowania.

CZAS TRWANIA: 0,5 DNIA
WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU: 2 LATA
CENA: 500 ZŁ (+23% VAT)

GWO FAW - Fire Awareness – Świadomość Przeciwpożarowa

Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne z prawidłowym reagowaniem na sytuacje pożarowe w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia przeciwpożarowego GWO.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia.Uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń.

Uczestnicy są w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbiny wiatrowej.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, w tym wykrywania dymu i procedur ewakuacyjnych.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe działania w przypadku wykrycia pożaru, w tym prawidłowe działanie i gaszenie pożaru za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

CZAS TRWANIA: 0,5 DNIA
WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU: 2 LATA
CENA: 600 ZŁ (+23% VAT)

GWO WAH - Working At Heights – Praca Na Wysokościach

Celem tego modułu jest z zapoznanie uczestników poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne z prawidłowym zachowaniem się podczas pracy na wysokości w przemyśle turbin wiatrowych/środowisku WTG, zgodnie ze standardami szkolenia wysokościowego GWO.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są w stanie wykazać się zrozumieniem aktualnych przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach.Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłową identyfikację sprzętu ochrony indywidualnej, w tym identyfikację oznaczeń zgodnych z normami europejskimi/światowymi, np. uprzęży, kasku, lonży itp.

Uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na prawidłowe przeprowadzenie kontroli przed użyciem, serwisowanie, przechowywanie i prawidłowe dopasowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, np. uprzęży, lonży zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości i lonży pozycjonujących podczas pracy.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej, np. uprzęży, lonży zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów do powstrzymywania spadania i lonży do  pozycjonowania w miejscu pracy. Obejmuje to prawidłową identyfikację punktów zaczepienia i prawidłowe zachowanie się na drabinie.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie urządzeń ewakuacyjnych.

Uczestnicy są w stanie zademonstrować, jak podchodzić do sytuacji ratunkowych w środowisku turbiny wiatrowej i jak efektywnie wykorzystywać sprzęt ratunkowy.

CZAS TRWANIA: 2 DNI
WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU: 2 LATA
CENA: 1450 ZŁ (+23% VAT)

GWO EFA Enhanced First Aid – Rozszerzona Pierwsza Pomoc

Celem modułu jest nabycie przez uczestników umiejętności wspierania i opieki nad innymi osobami pracującymi w branży poprzez posiadanie wiedzy, umiejętności i postawy z zakresu rozszerzonej pierwszej pomocy. Po ukończeniu Kursu GWO EFA uczestnicy będą w stanie stosować bezpieczne, skuteczne i natychmiastowe środki ratujące życie oraz rozszerzone środki pierwszej pomocy w celu ratowania życia i udzielania pomocy w miejscach trudnodostępnych z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu ratunkowego i telekonsultacji medycznych.

 

CZAS TRWANIA: 2 DNI
WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU: 2 LATA
CENA: 1450 ZŁ (+23% VAT)

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów.

Continue Shopping