biuro@psisystem.pl
+48 500-695-365

Poszczególne kategorie kandydatów.

POZIOM 1

1. Poziom 1 bez wcześniejszego doświadczenia

Szkolenie przeprowadzone przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA powinno być wystarczające do uzyskania wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji przez uczestników szkolenia i powinno trwać co najmniej 4 dni z dodatkowym dniem na egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Certyfikat IRATA poziomu 1 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

2. Poziom 1 posiadajacy ważny certyfikat, który chce odswieżyć na następne 3 lata

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.

W przypadku odbycia szkolenia i zdania egzaminu na poziom 1 w okresie do 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności obecnego certyfikatu, nowy certyfikat zostanie wydany z datą wygaśnięcia obecnego certyfikatu.

3. Poziom 1 któremu wygasła ważność certyfikatu o jeden dzień lub dłużej

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.

Technik z nieważnym certyfikatem nie powinien wykonywać prac związanych z dostępem linowym.

Nowy certyfikat IRATA poziomu 1 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

POZIOM 2

4. Poziom 1 posiadający ważny certyfikat, chcący przystąpić do egzaminu na poziom 2

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Firma szkoleniowa zapewnia, że wymagania stawiane technikom określone w aktualnym systemie oceny i certyfikacji są spełnione.

Przed uczestnictwem w szkoleniu na poziom 2 technicy powinni posiadać wiedzę oraz umiejętności poziomu 1, a szkolenie powinno zostać przeprowadzone z zakresu zagadnień, technik i manewrów, które nie są wykorzystywane przez techników przed uczestnictwem w szkoleniu na poziom 2.

Doświadczenie zawodowe powinno obejmować co najmniej 12 miesięcy aktywnej pracy od czasu pierwszej rejestracji na poziom 1, i co najmniej 1000 godzin przepracowanych na linach i udokumentowanych w dzienniku prac.

Certyfikat IRATA poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

5. Poziom 1 któremu wygasła ważność certyfikatu (o maksymalnie 6 miesięcy), chcący podejść do egzaminu na poziom 2

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 1, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji. Po odświeżeniu certyfikatu na poziom 1, przed przystąpieniem do egzaminu na poziom 2 technik musi spełnić następujące wymagania:

Zaliczyć egzamin na poziom 1 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Po zdanym egzaminie przepracować na linach minimum 3 miesiące i posiadać udokumentowane w dzienniku prac 150 godzin. Całkowita liczba godzin przepracowanych w dzienniku prac powinna wynosić minimum 1150. Doświadczenie zawodowe w zakresie dostępu linowego obejmuje co najmniej 12 miesięcy pracy na linach od czasu pierwszej rejestracji na poziom 1.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat IRATA poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

6. Poziom 1, któremu wygasła ważność certyfikatu (o więcej niż 6 miesięcy), chcący przystąpić do egzaminu na poziom 2

Podniesienie kwalifikacji nie jest możliwe dla techników z przedawnionym certyfikatem o więcej niż 6 miesięcy. Należy odnowić certyfikat na poziomie 1 i zdobyć większe doświadczenie w okresie 6 miesięcy.
Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 1 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA, zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.
Po uzyskaniu certyfikatu poziomu 1 kandydat musi spełnić następujące wymagania przed przystąpieniem do szkolenia na poziom 2:
Zaliczyć egzamin na poziom 1 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.
Formularz jest rejestrowany przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA w terminie 60 dni.
Przepracować kolejne 6 miesięcy i posiadać udokumentowane co najmniej 300 godzin od momentu odnowienia ważności certyfikatu na poziom 1.
Posiadać 1300 udokumentowanych godzin od czasu pierwszej rejestracji.
Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA, zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.
Certyfikat poziomu 2 IRATA zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

7. Poziom 2 posiadający ważny certyfikat, który chce odświeżyć na następne 3 lata

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.
Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.
Szkolenie odświeżające na poziomie 2 trwa co najmniej 2 dni. Dwa dni są zazwyczaj wystarczające tylko dla techników, którzy regularnie stosowali w swojej pracy szeroki zakres technik i zazwyczaj są niewystarczające, aby odświeżyć rzadziej stosowane techniki i poznać nowe. IRATA zaleca technikom ukończenie czterodniowego szkolenia.
W przypadku odbycia szkolenia i zdania egzaminu na poziom 2 w okresie do 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności obecnego certyfikatu, nowy certyfikat zostanie wydany z datą wygaśnięcia obecnego certyfikatu na następne 3 lata.

8. Poziom 2, któremu wygasła ważność certyfikatu (o maksymalnie 6 miesięcy), chcący przystąpić do egzaminu na poziom 2

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.
Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.
Nowy certyfikat poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

9. Poziom 2, któremu wygasła ważność certyfikatu (od 6 do 24 miesięcy) chcący podejść do egzaminu na poziom 2

Powinien przejść jednodniowe szkolenie przypominające zakres wiedzy oraz technik z poziomów 1 i 2. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczonego instruktora lub egzaminatora i powinno być odnotowane w części szkoleniowej dziennika prac (logbook) kandydata oraz zatwierdzone pieczątka firmy szkoleniowej lub podpisem egzaminatora wraz z numerem IRATA. Firma szkoleniowa pobierze opłatę za szkolenie.

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2 przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Nowy certyfikat IRATA poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

10. Poziom 2, któremu wygasła ważność certyfikatu (o więcej niż 24 miesiące), chcący przystąpić do egzaminu na poziom 2

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 1, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Po uzyskaniu certyfikatu poziomu 1 technik musi spełnić następujące wymagania przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na poziom 2:

Zaliczyć egzamin na poziom 1 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Formularz jest rejestrowany przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA w terminie 60 dni.

Po zdanym egzaminie przepracować na linach minimum 3 miesiące i posiadać udokumentowane w dzienniku prac 150 godzin. Całkowita liczba godzin przepracowanych w dzienniku prac powinna wynosić minimum 1150. Doświadczenie zawodowe w zakresie dostępu linowego obejmuje co najmniej 12 miesięcy pracy na linach od czasu pierwszej rejestracji na poziom 1.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat IRATA poziomu 2 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

POZIOM 3

11. Poziom 2 posiadajacy ważny certyfikat, chcący przystąpić do egzaminu na poziom 3

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Firma szkoleniowa zapewnia, że wymagania stawiane kandydatom, określone w aktualnym systemie oceny i certyfikacji są spełnione.

Przed uczestnictwem w szkoleniu na poziom 3 technicy powinni posiadać wiedzę oraz umiejętności poziomów 1 i 2, a szkolenie powinno zostać przeprowadzone z zakresu zagadnień, technik i manewrów, które nie są wykorzystywane przez techników przed uczestnictwem w szkoleniu na poziom 3.

Doświadczenie zawodowe powinno obejmować co najmniej 12 miesięcy aktywnej pracy od czasu pierwszej rejestracji na poziom 2, i co najmniej 1000 godzin przepracowanych na linach i udokumentowanych w dzienniku prac.

Certyfikat IRATA poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

12. Poziom 2, któremu wygasła ważność certyfikatu (o maksymalnie 6 miesięcy), chcący przystapić do egzaminu na poziom 3

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Po odświeżeniu certyfikatu na poziom 2, przed przystąpieniem do egzaminu na poziom 3 kandydat musi spełnić następujące wymagania:

Zaliczyć egzamin na poziom 2 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Po zdanym egzaminie przepracować na linach minimum 3 miesiące i posiadać udokumentowane w dzienniku prac 150 godzin. Liczba godzin przepracowanych w dzienniku prac powinna wynosić minimum 1150 od momentu rejestracji na poziom 2. Całkowita liczba przepracowanych godzin przepracowanych w dzienniku prac powinna wynosić 2150. Doświadczenie zawodowe w zakresie dostępu linowego obejmuje co najmniej 12 miesięcy pracy na linach od czasu pierwszej rejestracji na poziom 2.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 3, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat IRATA poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

13. Poziom 2, któremu wygasła ważność certyfikatu (o więcej niż 6 miesięcy), chcący przystąpić do egzaminu na poziom 3

Podniesienie kwalifikacji nie jest możliwe dla techników z przedawnionym certyfikatem o więcej niż 6 miesięcy. Należy odnowić certyfikat na poziomie 2 i zdobyć większe doświadczenie w okresie 6 miesięcy.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA, zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Po uzyskaniu certyfikatu poziomu 2 kandydat musi spełnić następujące wymagania przed przystąpieniem do szkolenia na poziom 3:

Zaliczyć egzamin na poziom 2 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym.

Formularz jest rejestrowany przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA w terminie 60 dni.

Przepracować kolejne 6 miesięcy i posiadać udokumentowane co najmniej 300 godzin od momentu odnowienia ważności certyfikatu na poziom 2.

Posiadać 1300 udokumentowanych godzin od czasu pierwszej rejestracji na poziom 2. Całkowita liczba przepracowanych godzin powinna wynosić 2300.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 3, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA, zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Certyfikat poziomu 3 IRATA zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

14. Poziom 3 posiadający ważny certyfikat, który chce odświeżyć na następne 3 lata

Powinien ponownie przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.

Szkolenie odświeżające na poziomie 3 trwa co najmniej 2 dni. Dwa dni są zazwyczaj wystarczające tylko dla techników, którzy regularnie stosowali w swojej pracy szeroki zakres technik i zazwyczaj są niewystarczające, aby odświeżyć rzadziej stosowane techniki i poznać nowe. IRATA zaleca technikom ukończenie czterodniowego szkolenia.

W przypadku odbycia szkolenia i zdania egzaminu na poziom 3 w okresie do 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia ważności obecnego certyfikatu, nowy certyfikat zostanie wydany z datą wygaśnięcia obecnego certyfikatu na następne 3 lata.

15. Poziom 3, któremu wygasła ważność certyfikatu(o maksymalnie 6 miesięcy), chcący przystąpić do egzaminu na poziom 3

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Szkolenie powinno być wystarczające do odświeżenia wszystkich wcześniej ocenianych przez egzaminatora technik i teorii oraz musi obejmować wszelkie zmiany w systemie oceny i certyfikacji techników, które nastąpiły od czasu poprzedniego egzaminu.

Nowy certyfikat poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

16. Poziom 3, któremu wygasła ważność certyfikatu (od 6 do 24 miesięcy) chcący przystąpić do egzaminu na poziom 3

Powinien przejść jednodniowe szkolenie przypominające zakres wiedzy oraz technik z poziomów 1,2 i 3. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez doświadczonego instruktora lub egzaminatora i powinno być odnotowane w części szkoleniowej dziennika prac (logbook) kandydata oraz zatwierdzone pieczątka firmy szkoleniowej lub podpisem egzaminatora wraz z numerem IRATA. Firma szkoleniowa pobierze opłatę za szkolenie.

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Nowy certyfikat IRATA poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

17. Poziom 3, któremu wygasła ważność certyfikatu (o więcej niż 24 miesiące), chcący przystąpić do egzaminu na poziom 3

Powinien przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 2, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA.

Po uzyskaniu certyfikatu poziomu 2 technik musi spełnić następujące wymagania przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu na poziom 3:

Zaliczyć egzamin na poziom 2 z wynikiem minimum dobrym wpisanym przez egzaminatora w formularzu egzaminacyjnym. Formularz jest rejestrowany przez firmę szkoleniową, będącą członkiem IRATA w terminie 60 dni.

Po zdanym egzaminie przepracować na linach minimum 3 miesiące jako technik poziomu 2 i posiadać udokumentowane w dzienniku prac 300 godzin.

Przejść 4 dni szkolenia oraz na 5 dzień zdać egzamin na poziom 3, przeprowadzony przez niezależnego egzaminatora IRATA zgodnie z aktualnym systemem oceny i certyfikacji.

Nowy certyfikat IRATA poziomu 3 zostanie wydany z datą ważności 3 lata od daty zdania egzaminu.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów.

Continue Shopping