biuro@psisystem.pl
+48 500-695-365

Jak wypełnić sekcję dotyczącą doświadczenia zawodowego w dzienniku prac:

1. Date (Data)

Pod nagłówkiem Date (Data), prace muszą być zapisywane w odcinkach czasu nie dłuższych niż dwa tygodnie. W przypadku, gdy technicy dostępu linowego pracują w więcej niż jednym miejscu w ciągu jednego dnia, zadania powinny być zapisywane oddzielnie.

2. Employing company (Firma zatrudniająca)

Pod nagłówkiem Employing Company (Firma zatrudniająca) należy wpisać nazwę firmy zatrudniającej.

3. Details of task being undertaken ( Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanego zadania )

Pod nagłówkiem Details of task being undertaken ( Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanego zadania) należy opisać zarówno charakter pracy, jak i zastosowane metody dostępu do miejsca pracy, np:
   • window cleaning: descent on ropes; basic rigging ( mycie okien: zjazd na linach; podstawowe techniki  poręczowania lin )
   • installing fall-arrest nets: aid-climbing; retrievable rigging; montaż siatek zabezpieczających przed upadkiem z wysokości: hakówka; poręczowanie stanowisk odzyskiwanych;
   • inspection of steelwork: ascent and descent on ropes; aid climbing; tensioned lines. inspekcja konstrukcji stalowych: podchodzenie i zjazd po linach; hakówka; liny napięte.

4. Location (Lokalizacja)

Pod nagłówkiem Location (Lokalizacja), technicy dostępu linowego muszą krótko opisać rodzaj obiektu, na którym wykonywali prace; np:
   • concrete tower block; betonowy wieżowiec;
   • steel-framed warehouse; magazyn z konstrukcji stalowej;
   • flare stack; oil platform. pochodnia na platformie wiertniczej.

5. Hours worked (Godziny przepracowane)

Pod nagłówkiem Hours worked (Godziny przepracowane) zapisuje się czas spędzony na pracy związanej bezpośrednio z dostępem linowym. Czas oprócz tego poświęconego na główne zadanie, może również obejmować poręczowanie lin, kontrolę sprzętu do dostępu linowego oraz odprawę na początku każdego dnia pracy. Nie powinien to być czas spędzony na przerwach, oczekiwaniu na pozwolenie na pracę lub przestoje, spowodowane warunkami pogodowymi. Z tego powodu godzin zapisanych w dzienniku prac jest mniej niż tych przepracowanych lub zapisanych w grafiku pracy.

6. Max height worked (Maksymalna wysokość robocza)

Pod nagłówkiem Max height worked (Maksymalna wysokość robocza) należy wpisać maksymalną wysokość, na której wykonywane było zadanie z wykorzystaniem dostępu linowego.

7. Supervisor's signature (Podpis osoby nadzorującej)

Pod nagłówkiem Supervisor’s signature (Podpis osoby nadzorującej) wszystkie wpisy w dzienniku prac powinny być podpisane przez technika nadzorującego pracę na poziomie 3, który musi wpisać swoje imię i nazwisko, złożyć swój podpis oraz wpisać swój indywidualny numer IRATA.
UWAGA Technicy, którzy nie są w stanie uzyskać podpisów od technika na poziomie 3, powinni skontaktować się z firmą członkowską szkoleniową IRATA

8. Total hours for this page (Liczba godzin na tej stronie)

Pod nagłówkiem Total hours for this page (Suma godzin na tej stronie) należy zsumować i zapisać całkowitą liczbę godzin zapisanych na bieżącej stronie.

9. Running total of hours worked (Całkowita liczba przepracowanych godzin)

Pod nagłówkiem Running total of hours worked (Suma przepracowanych godzin), należy dodać sumę godzin na bieżącej stronie do sumy przepracowanych godzin ze strony poprzedniej, np. gdy suma godzin na bieżącej stronie wynosi 148, a suma przepracowanych godzin ze strony poprzedniej wynosi 2300 to suma przepracowanych godzin na bieżącej stronie wyniesie 2448.

10. Przykładowy sposób wypełniania strony dotyczącej doświadczenia zawodowego w dzienniku prac IRATA

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów.

Continue Shopping